يكشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | Sunday, 5. December 2021

جنبش سبز

js5

 

فهرست مطالب

بازخوانی یک پرونده باز: جنبش سبز؛ نسل نو، فصل نو

جريان نظامي – امنيتي – نفتي

علل و زمينه‌هاي مقاومت سبز مردمي                                                            

تحليل و ارزيابي ويژگي‌هاي جنبش سبز اعتراضي

چشم‌انداز و خط مشي پيش رو (مطالبه‌محوري فعال و فراگير)

پيوست: درس‌هايي از حضور سبز در روز قدس

 

تحلیلی برجنبش سبز/ انشعاب در بالا؛ فرسایش در پایین

ما نیز مردمی هستیم

تحلیلی بر جنبش سبز از منظر تناسب قوا

جوهره جنبش سبز سکولار است

جنبش سبز: اصلاح اصلاحات؛ زیرپوست جامعه

 

دسترسی به جزوه