دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰ | Monday, 24. January 2022

بررسی ابعاد مختلف موج اعتراضات اخیر در یک میزگرد (برنامه روبه رو ویژه اعتراضات سراسری در تلویزیون من و تو)

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی چهارشنبه, 13 دی 1396 ساعت 17:44

برنامه ویژه روبه رو به مناسبت موج اعتراضات- تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه)

https://www.manototv.com/videos/2009292/vid11336

 

 این برنامه (چهارشنبه 13 دی ماه 1396) ویژه بررسی اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران بود. در این میزگرد هر یک از شرکت کنندگان به موضوع خاص خود پرداخت. خواست مردم، گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی و عدالت (حسن شریعتمداری)؛ چگونه می توان بر عمر و دستاوردهای اعتراضات افزود؟(رضا علیجانی)؛ انتخابات را باور کنیم یا قیام مردم را علیه نظام؟ (پرویز دستمالچی)؛ اصلاح طلبان در کنار مردم یا پشت سر حکومت؟ (مازیار مکفی)؛ جامعه بین الملل چگونه می تواند به مردم ایران کمک کند؟(محمدرضا یزدان پناه). 

 
این میزگرد در برخی موضوعات مثل بحث در باره نحوه برخورد با موج اعتراضات و به خصوص مسئله پرهیز از خشونت؛ اصلاح طلبان و یا در نسبت بین موج اعتراضات با دولت های خارجی  پر چالش بود!
 
 من در میزگردهای روبرو بنا به مخاطبانی که این شبکه دارد سعی می کنم موضوعاتی را انتخاب کنم که جنبه تحلیلی و تجربی بیشتری داشته و صرفا سویه خبر- تحلیل آن هم با درونمایه افشاگری نداشته باشد که بسیاری از هموطنان مان به خصوص در داخل کشور بیش از بقیه از آن مطلع اند. 
 
 در این میزگرد نیز این موضوع را انتخاب کردم:
چگونه می توان  بر عمر و دستاوردهای موج اعتراضی افزود؟
حضور بخش نادیده گرفته شده ای از اقشار مردم در سطح وسیعی از کشور در عرصه سیاسی، تولد یک جریان جدید و پر شدن جای خالی یک صدا و افزوده شدن یک مولفه سیاسی نوین بود. واقعیتی که نه تنها از سوی حکومت گران بلکه توسط  بسیاری فعالان سیاسی آزادیخواه و طرفداران حقوق بشر و روشنفکران نظریه پرداز دموکراسی نیز نادیده گرفته می شد یا با آنها صرفا برخوردی ابزاری صورت می گرفت. حال چه باید کرد که این موج اعتراضی در برابر سرکوب مقاومت بیشتری کند و عمر و دستاورد زیادتری داشته باشد؟