دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰ | Monday, 24. January 2022

مسائل سیاسی ایران در یک میزگرد (برنامه روبه رو شماره 60 تلویزیون من و تو)

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی جمعه, 15 دی 1396 ساعت 17:49
برنامه روبه رو شماره 60 تلویزیون من و تو با شرکت... (بقیه در داخل صفحه)
میزگرد شماره 60 در تاریخ 15 دی ماه 1396 نیز به ابعاد مختلف موج اعتراضی اخیر اختصاص داشت. با این موضوعات:
بزرگترین دستاورد خیزش مردم ایران کدام است؟ (ناصر اعتمادی)؛ حمایت رضا پهلوی از اعتراضات و دلایل مخالفت با او (محمدرضا یزدان پناه)؛  چرا در اعتراضات اخیر برخورد تندی از سوی سپاه صورت نگرفت (جناح محمدعلی)؛ آیا اعتراضات دسیسه عربستان است؟ (مازیار مکفی)؛ سیر مردم و حکومت در صورت مهار اعتراضات چه خواهد بود؟ (رضا علیجانی)
 
 من در میزگردهای روبرو بنا به مخاطبانی که این شبکه دارد سعی می کنم موضوعاتی را انتخاب کنم که جنبه تحلیلی و تجربی بیشتری داشته و صرفا سویه خبر- تحلیل آن هم با درونمایه افشاگری نداشته باشد که بسیاری از هموطنان مان به خصوص در داخل کشور بیش از بقیه از آن مطلع اند. 
 
 این میزگرد در بحث در باره مسئله سلطنت طلبی شاهد بحث چالشی جدی ای بود؛ در دو دیدگاهی که یکی توجه به برخی شعارها در دفاع از سلطنت داشت و نگاهی که من طرح می کردم و معتقد بودم هر گونه مقام مادام العمر در دولت نفتی به استبداد منجر می شود و از نظام پادشاهی دموکراسی حاصل نمی شود. مردم نیز عمدتا خواهان جمهوریت هستند.
 
 در این میزگرد بازسعی کردم موضوعی را انتخاب کنم که فقط جنبه سلبی نداشته و از وجه ایجابی و راهبردی هم برخوردار باشد. موضوع من:
  
سیر مردم و حکومت در صورت مهار اعتراضات چه خواهد بود؟
به نظرمی رسد خط زنجیره ای اعتراضات فرودستان دارد به نقطه چین تبدیل می شود. فرض بگیریم که  این اعتراضات سرکوب شود؛ این اتفاق چه تاثیری بر مردم معترض خواهد گذاشت و آنها چه روندی را در پیش خواهند گرفت؟ همچنین مهار  فرضی اعتراضات چه تاثیری در رفتار حکومت خواهد گذاشت؟ و بالاخره تغییرات احتمالی در رفتار معترضان و حکومت روی هم چه تاثیر متقابلی خواهد داشت؟