دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰ | Monday, 24. January 2022

گشت بسیج برای مقابله با شورش‌های اقتصادی احتمالی است

منتشرشده در صدا و تصویر سیاسی یکشنبه, 26 آذر 1396 ساعت 22:27

جواد کوروشی - رادیو فردا- راه اندازی گشت های بسیج و سپاه در گفتگو با نعمت احمدی و رضا علیجانی- 26 آذر 1396