يكشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | Sunday, 5. December 2021

داستان‌ ايدئولوژی و ايدئولوژی ستيزی در ايران‌

dastan-e ideoloji

 

شناسنامه کتاب

داستان ايدئولوژي و ايدئولوژي‌ستيزي در ايران

مؤلف: رضا عليجاني

ناشر: شركت انتشارات قلم

حروفچيني و صفحه‌آرايي: معصومه شاپوري

نوبت چاپ: چاپ اول 1388

چاپ و صحافي: پژمان

شمارگان: 1500 نسخه

بها: 6000 ريال

شابك: 4-205-316-964-978

ISBN: 978-964-316-205-4

 

دسترسی به کتاب

بازگشت به فهرست کتابها