يكشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | Sunday, 5. December 2021

شريعتی و غرب

shariati-gharbشناسنامه کتاب

نام کتاب: شریعتی و غرب
مؤلف: رضا عليجاني
ناشر: شركت انتشارات قلم
حروفچيني و صفحه‌آرايي: معصومه شاپوري
نوبت چاپ: چاپ اول 1389
چاپ: پژمان
شمارگان: 1500 نسخه
بها: 9000 ریال
شابك: 7-204-316-964-978
ISBN: 978-964-316-204-7

 

فهرست مطالب

  • پيشنياز: چرا غرب؟ چرا شريعتي؟
  • چرا شريعتي؟
  •  غرب، يك ذهنيت يا يك واقعيت؟
  •  نه ساده‌سازي، نه ساده‌لوحي
  • - ديالكتيك غرب و شرق – تمدن و تجدد
  •  چه بايد كرد؟ شريعتي
  •  و اينك تغيير زاويه نگاه
  • پي‌نوشت‌ها

 

دسترسی به کتاب

بازگشت به صفحه کتابها