يكشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | Sunday, 5. December 2021

الهام‌گیری در هم‌وضعیتی (برخورد وجودی با حسین وعاشورا)

ashoora

شناسنامه کتاب
الهام‌گیری در هم‌وضعیتی (برخورد وجودی با حسین وعاشورا)
مؤلف: رضا عليجاني
ناشر: شركت انتشارات قلم
حروفچيني و صفحه‌آرايي: معصومه شاپوري
نوبت چاپ: چاپ اول 1389
چاپ: مهارت
شمارگان: 1500 نسخه
بها: 750 تومان
شابك: 3-202-316-964-978
ISBN: 978-964-316-202-3
 

 

فهرست مطالب
برخورد سه ایپزودی نسل ما با حسین
فهم حسین بر اساس دغدغه‌ها نه دیدگاه‌ها
سه نوع مواجهه با عاشورا در جامعه ما
الهام‌گیری در هم وضعیتی
سه مرحله حرکت امام حسین

دسترسی به کتاب

بازگشت به صفحه کتابها