دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰ | Monday, 24. January 2022

اصلاح انقلابی - شریعتی شناسی - جلد ۲

eslahe-enghelabi 1

شناسنامه کتاب

اصلاح انقلابی

شريعتي‌شناسي‌ ـ جلد دوم

نويسنده‌ : رضا عليجاني‌

ويراستار: زهرا حيدرزاده‌

 طراح‌ جلد: فرزين‌ آدميت

صفحه‌آرا: معصومه‌ شاپوري‌

ليتوگرافي‌: شهروند

چاپ‌: غزال‌

چاپ‌ اول‌: 1381

تعداد: 2200

كليه‌ حقوق‌ براي‌ ناشر محفوظ‌ است‌.

قيمت‌: 1500 تومان‌

 

فهرست مطالب


 پيشنياز

فصل‌ اول‌: استراتژي‌ "آگاهي‌بخش‌ ـ آزادي‌بخش‌"

مقدمه‌ 

مفهوم‌ استراتژي‌ 

عوامل‌ تكوين‌ استراتژي‌ 

ـ مباني‌ فكري‌ و معرفتي‌ 

ـ تحليل‌ شرايط‌ و ريشه‌يابي‌ آن‌ 

ـ اصل‌ (متن‌) استراتژي‌ 

ـ عامل‌ (فاعل‌) استراتژي‌ 

پيشينه‌ تاريخي‌ استراتژي‌ها در ايران‌ (از دوران‌ قاجار تا دهه‌ 50) 

تشريح‌ و تبيين‌ استراتژي‌ شريعتي‌ 

الف‌ ـ مباني‌ فكري‌ و معرفتي‌ استراتژي‌ شريعتي‌ 

ب‌ ـ تحليل‌ شرايط‌ و ريشه‌يابي‌ آن‌ 

پ‌ ـ متن‌ استراتژي‌ (چه‌ بايد كرد؟ از كجا آغاز كنيم‌؟) 

ت‌ ـ عامل‌ استراتژي‌: روشنفكر 

پيوست‌ اول‌: نسبت‌ كار فكري‌ و سياسي‌ در استراتژي‌ شريعتي‌

(نقدي‌ بر يك‌ قرائت‌ ارتدوكس‌ از استراتژي‌ شريعتي‌)

آيا استراتژي‌ شريعتي‌ فقط‌ كار فكري‌ كردن‌ است‌؟ 

الف‌ ـ نقد تئوريك‌ قرائت‌ ارتدوكس‌ 

ب‌ ـ نقد كاربردي‌ قرائت‌ ارتدوكس‌ 

پيوست‌ دوم‌: نسبت‌ روشنفكران‌ و قدرت‌ در انديشه‌ شريعتي‌

مروري‌ بر نظرگاههاي‌ شريعتي‌ 

فاصله‌گذاري‌ بين‌ تحصيلكرده‌ و روشنفكر 

ذات‌ نقادانه‌ روشنفكر و مقوله‌ قدرت‌ 

برخي‌ پيامدهاي‌ مثبتِ كار اجرايي‌ براي‌ روشنفكران‌ 

 

 فصل‌ دوم‌: جايگاه‌ شريعتي‌ (مصلح‌ اجتماعي‌ انسان‌گرا)

مقدمه‌ 

ضرورت‌ بحث‌ 

طبقه‌بندي‌ تيپ‌ها 

تلفيق‌ كلي‌ تيپ‌ها و جاي‌ شريعتي‌ در اين‌ تيپ‌بندي‌ 

جايگاه‌ شريعتي‌ 

مميزات‌ شريعتي‌ در بينش‌ و روش‌ ـ استراتژي‌ ـ تشكيلات‌ ـ منش‌ 

آفتهاي‌ تيپ‌هاي‌ مختلف‌ 

 پرسش‌ و پاسخ‌ 

 

دسترسی به کتاب

بازگشت به صفحه اصلی کتابها

gggg