يكشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | Sunday, 5. December 2021

بدفهمی یک توجیه ناموفق

badfahmi

شناسنامه کتاب

 بدفهمى يك توجيه ناموفق

نويسنده : رضا عليجانى

صفحه ‏آرا: معصومه شاپورى

 طراح جلد: حمیدرضا رحمانی

ليتوگرافى و چاپ: غزال

چاپ اول: 1385

شمارگان: 1100

قيمت: 2400 تومان

 

فهرست مطالب

پيشگفتار: نقد درون‏ پارادايمى نظريه »امت - امامت« دكتر شريعتى  

 پيش‏ نيازهاى بحث

مقدمه: هدف ما توضيح است نه دفاع و توجيه  

 سير برخورد با مقوله امت - امامت  

تصوير تلفيقى شكل گرفته از امت - امامت  

 سير فكرى شريعتى در بحث امت و امامت  

بخش اول: سير آراء شيعى (يا شيعى‏ گرى) شريعتى

 سير فكرى شريعتى در بحث امت و امامت  

سير كلى برخورد ولايتى‏ها با شريعتى  

تلقى ولايتى‏ها از شريعتى و مهمترين انتقادهاى آنان  

 تأثيرات برخورد ولايتى‏ها در آراء شريعتى  

برخورد شريعتى با ولايتى‏ها  

 روشنفكرى مذهبى يك پروژه است  

نسبت پروژه و پارادايم در روشنفكرى مذهبى  

بخش دوم: رجوع به متن و بازگويى بحث امت - امامت

دو نقطه ورود شريعتى به بحث امت - امامت  

 راه حل شريعتى براى پارادوكس وصايت و دمكراسى  

شريعتى و باز تفسير محتوايى امت - امامت با نگاه مدينه فاضله‏اى  

دو بازخوانى از مقوله امت: مدينه فاضله - حزب روشنفكران مبارز  

 سيزده نكته محتوايى در بازخوانى شريعتى از مقوله امامت  

   بخش سوم: بدفهمى يك توجيه ناموفق(بررسى تحليلى - انتقادى نظريه "امت - امامت" دكتر شريعتى)

فشرده ‏سازى نظريه امامت شريعتى در پنج محور  

 نقد و بررسى متدلوژيك آراء شريعتى در مقوله »امت - امامت«  

نقد و بررسى محتوايى نظريه »امت - امامت« شريعتى  

 تبيين تازه بحث امامت در فاز سوم زندگى شريعتى  

مقايسه دو تصوير كلى از امامت در مجموعه نظرات شريعتى )خلاصه بحث(:

امامت، تعطيل موقت دمكراسى - امامت و عدالت مذهب مخالفت و مقاومت  

 نتيجه‏ گيرى: نقد و بررسى دو تصوير از امامت  

برخى تعارضات بنيادى نظريه شريعتى و نظريه حق ويژه 

وجوه ماندگار آراى شريعتى در نظريه امت و امامت 

 مدل‏هايى براى تحقق وجوه ماندگار بحث امامت شريعتى  

 پرسش‌ و پاسخ‌ 

 

دسترسی به کتاب

بازگشت به صفحه اصلی کتابها

gggg