يكشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | Sunday, 5. December 2021

شریعتی و ساواک(مروری تحلیلی بر سه جلد اسناد ساواک در باره دکتر شریعتی)

savakشناسنامه کتاب

شريعتى ‏و ساواک

(شریعتی شناسى)

نويسنده : رضا عليجانى

ويراستار: يلدا زينعلى

طراح جلد: فرزين آدميت

صفحه‏ آرا: معصومه شاپورى

ليتوگرافى:

چاپ:

چاپ اول: 1381

تعداد:

كليه حقوق براى ناشر محفوظ است.

قيمت:


فهرست مطالب

پيشنياز  

فصل اول -  پنج الگو در تحليل مجموعه اسناد ساواك

مرورى بر تصوير افكار عمومى از برخورد ساواك - شريعتى  

برخوردهاى گوناگون با چاپ گزيده‏اى از اسناد ساواك  

دسته‏ بندى زمانى اسناد ساواك  

آيا اسناد اين مجموعه كامل است؟  

بستر اجتماعى دوران شريعتى  

انواع رويكردها به مسئله بازجويى  

تحليل شريعتى بدون تحليل اسناد ناقص است  

ارزيابى مقاطعى كه شريعتى به صراحت بحث سياسى كرده است  

تصويرى بسيار كلى از مجموعه اسناد  

پنج الگو در تحليل مجموعه اسناد  

1 - مأموريت  

2 - وحدت يا همكارى استراتژيك  

3 - برخورد از موضع ضعف  

4 - توبه تاكتيكى  

5 - برخورد بر اساس خط مشى "سناريو"  

دوره ‏بندى اسناد ساواك  

فصل دوم - مرورى تحليلى بر سه جلد مجموعه اسناد ساواك

بررسى تفصيلى و تحليل محتواى اسناد ساواك  

مرورى تحليلى بر اسناد جلد اول  

مرحله اول، سال 1336

مرحله دوم، سال 1343 )ورود شريعتى به كشور(

مرحله سوم، فعاليت‏هاى مشهد )سال‏هاى 1343 تا 1348(

مرحله چهارم، فعاليت‏هاى حسينيه ارشاد (تا زندان 52)

مرورى تحليلى بر اسناد جلد دوم

مرحله پنجم، از بازداشت شريعتى (1352) تا يكمين سالگرد مرگ  

بازجويى اول  

بازجويى دوم  

بازجويى سوم  

بازجويى چهارم  

بازجويى پنجم  

اسنادى از هم‏سلول‏ ها و شاگردان شريعتى  

بولتن احمدرضا كريمى درباره شريعتى  

بولتن‏ هاى ساواك درباره شريعتى  

دو ديدگاه درباره مقالات "انسان، اسلام، مكتب‏ هاى مغرب زمين" و "بازگشت به خويش"  

ديدگاه هيئت منصفه‏ اى درباره محتواى دو كتاب  

بررسى تحليلى استدلال‏ هاى دو نگاه و طرح نگاه سوم  

مرور تحليلى بر اسناد جلد سوم  

مرحله پنجم (ادامه بررسى اسناد جلد سوم)

خروج شريعتى از كشور و مرگ وى در انگليس  

پيامدهاى انعكاس مرگ شريعتى

فصل سوم - شريعتى‏ شناسى در پرتو مجموعه اسناد ساواك

نقد و بررسى پنج الگوى تحليل اسناد  

حاكميت فرهنگ چريكى - رمانتيك بر مقوله بازجويى و زندان  

شريعتى چه راه ديگرى داشت؟  

ريسكى براى حفظ ايمان يا فرصت‏طلبى براى حفظ مؤمن  

آيا روش سناريويى با منش شريعتى هماهنگ است؟  

بستر اجتماعى دوران شريعتى  

كالبدشكافى مجموعه نامه‏ ها و بازجويى‏ ها  

خط برخوردهاى شريعتى با ساواك  

خط برخوردهاى ساواك با شريعتى  

استنتاجاتى از پشت صحنه امنيتى - پليسى زندگى شريعتى  

هنرمندى شريعتى در كلام  

زيركى فوق‏العاده در دوران بازداشت  

درد جانكاه پنهان  

درس‏هايى از مجموعه اسناد  

يك منبع غنى براى آشنايى با نظريات صريح سياسى شريعتى  

يك كلاس آموزشى  

تلفيق هوشمندى و اخلاق  

واقع‏ گرايى يك آرمانگرا  

شريعتى حسرت يك آخ را بر دل‏شان گذاشت  

   فصل چهارم - پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ  

 

دسترسی به کتاب

بازگشت به صفحه اصلی کتابها

gggg