يكشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | Sunday, 5. December 2021

انقلاب نامرئی ایران - جلد دوم

en2

پيش نياز

خاتمى

        سه علت نقض حقوق مردم

        خاتمى و لزوم صراحت، استمرار و قاطعيت

        خطاى مخالفان رئيس ‏جمهور بيش از ابتكار او مؤثر بوده است

        خاتمى بايد به يك دولتمرد سياسى تبديل شود

        خاتمى رئيس جمهور است نه نامزد رياست‏ جمهورى

        خاتمى بايد در حمايت از مطبوعات جدى‏ تر باشد

اصلاح‏ طلبان درون حاكميت

        دستاوردهاى اصلاحات در ايران و نقد اصلاحات با دور كُند

        بستن "جامعه سالم" و "آدينه" و آزمون‏ تاريخى‏ اصلاح ‏طلبان

        بركنارى بورقانى به خاطر دل ديگران

        صبح امروز و ادب رقابت سياسى و دموكراتيك

        فضاى انديشه را سياسى ـ امنيتى نكنيد!

        خانه ‏تكانى اخلاقى پيش درآمد جبهه مشترك عليه خشونت

        هيأت تدوين استراتژى دوم خرداد، ديرهنگام اما مثبت

        شادى و غم دادگاه عبداللّه‏ نورى

        مردم خواستار شتاب در گام ‏هاى سست اصلاح ‏طلبان شدند

        اكنون روز عمل به وعده‏ هاست

        درس هاى دادگاه كرباسچى

كارگزاران و هاشمى

        درونمايه هويتى كارگزاران

        وضعيت وحدت ـ تضادى كارگزاران و جناح راست

        هاشمى رفسنجانى نمى‏ تواند مرد شماره 2 باشد

        نقش دوگانه شركت هاشمى در انتخابات

        بزرگ‏ترين شكست هاشمى

مجلس

        "مجلس" در ايران هيچ موقع حرف اول را نمى‏ زده است

        مجلس، قبل و بعد از دوم خرداد

        انتحار سياسى جناح تماميت‏ خواه در اواخر دوره مجلس پنجم

        تشخيص صلاحيت ها؛ كودتاى بى ‏صدا عليه حاكميت ملت

        اراده ‏اى سياسى براى حذف

        عوارض حذف نماينده ملى ـ مذهبى در تهران براى اصلاح‏ طلبان

        اراده ‏اى براى تبديل مجلس به زمين سوخته

        وحدت و تضادهاى دو جناح در رابطه با خبرگان

        مجلس خبرگان و شكاف در طيف اصلاح‏ طلبان

        خاتمى آمار را به 33 درصد افزايش داد

        نتيجه جالب انتخابات خبرگان در برخى مناطق

شوراها

        شوراها، شروع از زير صفر

        "شوراى عالى استانها"، قدرتى موازى و مردمى

        شوراها، نهاد سومى در كنار قدرت دوگانه

        روى شوراها نبايد حساب زيادى باز كرد

        طيف خاتمى، به اندازه خود او محبوب نيست

مطبوعات

        بزرگداشت روز جهانى مطبوعات؛ آزادى بدون امنيت

        فضا بسته‏ تر خواهد شد

        دلايل آزادى جلايى‏ پور

        برنامه ‏اى حساب‏ شده عليه مطبوعات، دانشجويان، ملى ـ مذهبى‏ ها

        شاكيان ايران فردا: سپاه، دادگاه ويژه روحانيت، باهنر و مدعى‏ العموم

        توقع زيادى از مطبوعات

        برخورد با مطبوعات، مقابله جويى با روند اصلاحات و دموكراسى

        تفاوت "انگيزه" و "بهانه" در برخورد با مطبوعات

        دموكراسى نمايشى در مقابل دموكراسى بسته و لايه ‏بندى شده

        افكار عمومى جلوتر از مطبوعات

        تعطيلى مطبوعات؛ اراده ‏اى سياسى در پوشش قضايى

امنيت انسانى

        مسيح، به شهر ما هم بيا

        نظام ارزشى حاكم بر روند گزينش‏ ها

        تفتيش عقايد در "گزينش"ها

        ضعف دولت در برخورد با خشونت‏ هاى آشكار و پنهان

حقوق شهروندى اقليت‏ ها

        حق حق‏ خواهى مردم كرد

        مردم كردستان خواستار حقوق كامل شهروندى هستند

كوى دانشگاه

        جنايت و مكافات يا جنايت بدون مكافات؟

        آيا اين فاجعه به دستاوردى تبديل خواهد شد؟

        حمله چنگيزى به كوى دانشگاه؛ از تحصن تا اعتراض خيابانى

        تقليل "سناريو" به "حادثه" در گزارش كوى

        وقايع خرم ‏آباد حلقه ‏اى در ادامه حلقه‏ هاى پيشين

خشونت و گروه هاى فشار

        مبانى فكرى و پشتوانه‏ هاى سياسى گروه ‏هاى فشار

        تماميت ‏طلبى برخاسته از حفظ قدرت و ثروت پايه اصلى خشونت

        با يك بام و دو هوا نمى‏ توان با گروه ‏هاى فشار برخورد كرد

        دادگاه ويژه روحانيت يك طرفه عمل مى ‏كند

        حكمى براى يك عمر تلاش

        "اسلام"، اسم مستعار عده ‏اى شده است

        خروج شكنجه از خط سرخ

        آقا اجازه؟!

        آيا وجدانى هست كه متأثر شود؟

        از آدم ‏ربايى تا آدم كشى راهى نيست

        بازداشتگاه‏ هاى ويژه، بازجويى ‏هاى ويژه

قتل هاى زنجيره‏ اى

        نظام اطلاعاتى بايد با اصلاحات همسو باشد

        تغيير استراتژى مهم است، نه تغيير افراد

        ضرورت تشكيل ستاد ويژه مبارزه با تروريسم

        لايه‏ هاى مختلف پروژه قتل‏ هاى زنجيره ‏اى

        مگر "اسلام"، "گروه مافيايى" است؟!

        مرگ يا قتل دكتر مجيد شريف؟

        علل تأخير در انتشار گزارش كميته ويژه

        باند ـ محفل ـ نفوذى؛ كداميك؟

        آيا مى ‏دانيد چرا پرونده قتل‏ ها پيش نمى‏ رود؟

        اشتباه قبلى اصلاح‏ طلبان و هيئت جديد پيگيرى قتل ‏ها

        پرونده قتل‏ ها بايد به نقطه عدم بازگشت برسد

        لايه‏ هاى مختف پروژه قتل‏ هاى زنجيره ‏اى

        اگر جاسوس؛ پس استعفا

        اين ماجرا ريشه ‏دار است

        انحراف در پرونده ترور براى آمران حاشيه امن ايجاد مى‏ كند

        انتقام، ارعاب، مهار يا سركوب؟

        محدوديت‏ هاى باندهاى افراطى براى "منازعه تمام ‏عيار"

        حذف عبداللّه‏ نورى، گامى فراتر از گذشته

        بحران سازان مى ‏خواهند با ايجاد نااميدى، فضا را سنگين كنند

        كالبدشكافى كنفرانس برلين و بحران‏ سازی هاى زنجيره ‏اى

تحليل‏ هاى عام شرايط

        دوم خرداد، غلبه عصر جمهوريت بر مادون جمهوريت

        بررسى تحليلى ـ انتقادى عملكرد اصلاح ‏طلبان

        خودكم‏ بينى اصلاح ‏طلبان

        بهره ‏مندى اصلاح‏طلبان مانع شفافيت اقتصادى

        حريم‏ هاى امن، پشتوانه رانت‏ها

        اصلاح انقلابی

        مردم بار ديگر به گذشته "نه" گفته‏ اند

        اولويت‏ها، چالش‏ها و جناح ‏بندى‏هاى مجلس ششم

        هزينه توسعه سياسى در ايران بسيار بالاست

        برگشت ناپذيرى روند دموكراتيزاسيون

ملى ـ مذهبى

        ملى ـ مذهبى؛ مجمع‏ الجزايرى با جزاير مختلف

        تحليل عملكرد جناح‏ ها و پروژه برخورد امنيتى با ملى ـ مذهبى ‏ها

        حمله به نسل جوان ‏تر ملى ـ مذهبى

        فشارهاى مرئى و نامرئى بر ايران فردا

        سه گام تصفيه: مطبوعات، ملى ـ مذهبى‏ ها، راديكال‏ هاى دوم خردادى

حاشيه

        سنگ‏ها بسته به يخ

        شلاق زدن به امواج دريا

        جدى نمى‏گيرم

ضميمه

        عزت را گم كرده ‏ام   دسترسی به کتاب

بازگشت به فهرست کتابها